Loading…
NEO 2017 has ended
avatar for Roar Olsen

Roar Olsen

Direktoratet for e-helse
Divisjonsdirektør Strategi

Roar Olsen, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse. Har ansvar for nasjonal e-helse strategi, strategiske utredninger, juss, informasjonssikkerhet,  tverrsektoriell samhandling og internasjonalt samarbeide. Programeier for Velferdsteknologiprogrammet og Helsedataprogrammet.

 

Jobbet 5 år i Helsedirektoratet med helsenorge.no og «én innbygger – én journal». Har før det vært leder av Altinn og jobbet i Storebrand ASA og Statens pensjonskasse med ledelse i grenselandet IKT og forretning. Utdanning: MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen, Master of management fra BI og Krigsskole.