Loading…
NEO 2017 has ended
avatar for Beate Sletvold Øistad

Beate Sletvold Øistad

FAFO
Sosiolog
Beate Sletvold Øistad er sosiolog fra Universitetet i Oslo. Øistad er involvert i Fafos prosjekt om aktører og arbeid i delingsøkonomien og forsker også på tilknytningsformer i arbeidslivet.